Cena zlata v České republice se samozřejmě rovněž odvozuje od ceny zlata na světovém trhu.

Zlato, přesněji investiční zlato, je v ČR osvobozeno od DPH. Musí se ovšem jednat o standardizované zlaté slitky a zlaté cihly, případně o zlaté mince. Pak je osvobození od DPH uplatněno již při prodeji zlata.

Naopak u zlatých šperků je DPH vždy účtováno v plné výši.

Aktuální cena zlata se zobrazuje v nabídce obchodníků. Cena zlata u jednotlivých obchodníků se liší, to je dáno výší provize a především typem investičního zlatého slitku. Jinou cenu má zlatý slitek bezejmenného výrobce, jinou cenu bude mít zlatá cihla renomovaného rafinéra. Je důležité si uvědomit, že investiční zlato musí být likvidní, tj. musí být bez problémů zpětně prodejné.

Proto je lepší kupovat relativně dražší investiční zlaté slitky. Proč?

U dražšího slitku je zohledněno renomé rafinéra v prémiu, čili v ceně placené nad aktuální spotovou cenou zlata. Ovšem stejnou přirážku získáme při zpětném prodeji, čili prodáme za víc. Příkladem může být situace z nedávné minulosti, kdy se jeden prodejce pokoušel nabízet neznámé a tudíž nelikvidní zlaté slitky ze Spojených arabských emirátů. Zájem u kvalifikovaných investorů byl nulový, protože nebyla dobrá likvidita při zpětném odkupu. Záruku výkupu zlata tedy obchodníci rovněž zahrnují do své kalkulace prodejní ceny zlata.

Advertisement