Štítky

, ,

Cena zlata prošla samozřejmě i v našich zemích historickým vývojem. Těžbu zlata začali Keltové, kteří byli svojí touhou po zlatě proslulí. Za dnešní unci zlata byli schopni směnit dvě krávy, koně nebo čtyři otroky. Keltové také byli prvními, kteří na území České republiky začali razit zlaté mince, tzv. duhovky.

Sředověk nastolil přesné směnné kurzy mezi zlatými mincemi jednotlivých států. Každý panovník deklaroval, že jím ražené zlaté mince jsou hodnotné a snažil se tyto zlaté mince nezlehčovat. Ražba zlatých florénů na našem území však byla vždy ve stříbru ražby stříbrných mincí. Kurz ceny stříbra k ceně zlata byl vyjádřen počtem stříbrných mincí, které se rovnaly zlaté minci.

Od dob vlády Marie Terezie se začaly vydávat poukázky na zlato. Tyto poukázky vystavovala státní pokladna (státovky) nebo soukromé banky (bankovka). Obyvatelstvo však tyto papíry rádo nikdy nemělo. Státní krachy byly vždy výstěním tisku nekrytých státovek a bankovek. V paměti se dlouho udržely státní bankroty z let 1802, 1805, 1811 a 1816. V době válek proti Napoleovi vláda prostě oznámila, že papírové peníze pozbývají platnosti. Proto si lidé vždy cenili zlata více než pochybných papírových peněz.

V nejistých dobách proto cena zlata vždy rostla. Rakousko-Uherská monarchie se dostala za první světové války do potíží s financováním zbrojních zakázek a vydávala v obrovské míře státní dluhopisy. Posléze zrušila směnu papírových peněz za zlato.

Po první světové válce se nová Československá republika formálně vrátila ke zlatému standardu, ovšem zlaté mince z oběhu zmizely a nebyly již pro běžné účely používány. Cena zlata opět rostla, neboť mnoho obyvatel mělo stále v paměti znehodnocení peněz za první světové války.

K velkému růstu ceny zlata v českých zemích došlo v roce 1953. Komunistický režim se potřeboval vypořádat s držiteli peněz a ukončit přídelový poválečný systém. Přes ujišťování, že ke znehodnocení měny nedojde, byla provedena výměna peněz za novou měnu v poměru 5:1 až 30:1. Cena zlata skokově vzrostla.

V současné České republice lze nakupovat cenu za tržní ceny, zatím bez omezení. Je ovšem otázkou, zda tomu bude tak i nadále. Česká koruna již ovšem dávno směnitelná za zlato není a není zlatem již ani kryta.

Advertisement